Ørnstrupvej

Vejomlægning ifm. opførslen af det nye indkøbscenter. Den 8/11-2009. Udlåner Jan Østergaard Andersen

bubble