Ole Worms Gade

Billedet er taget fra Ole Wormsgade og viser en del af Stjernholmsgades nordside med en af de imiterede sandstensfacader, der er så karakteristisk for hele kvarteret. Begge gader blev anlagt kort før århundredeskiftet og blev hurtigt bebygget med store flere-etagers beboelsesejendomme. De store lyse lejligheder var da beboet af det finere borgerskab. Gaden er opkaldt efter Ole Worm, der var rektor på Horsens Lærde Skole fra 1788 til 1829. Postkort. Udlåner Jan Østergaard Andersen

bubble