Ole Worms Gade 10C

Opført 1909. Om- Tilbygget 1988. Billede fra april 1991. Udlåner Horsens Kommune, Byplanafdelingen.

bubble