Ole Worms Gade 1A

Opført 1917. Billede fra april 1991. Udlåner Horsens Kommune, Byplanafdelingen.

bubble