Ole Worms Gade

Ole Wormsgade set mod syd fra Stjernholmsgade. Postkort. Udlåner Frank Miller.

bubble