Ole Worms Gade 3

Opført 1906. Om- Tilbygget 1975. Billede fra april 1991. Udlåner Horsens Kommune, Byplanafdelingen.

bubble