Ole Worms Gade 5

Opført 1899. Billede fra april 1991. Udlåner Horsens Kommune, Byplanafdelingen.

bubble