Ole Worms Gade 5

Opført 1899. Billede fra august 2005. Udlåner Horsens Kommune, Byplanafdelingen.

bubble