Omfartsvej Syd

Arkæologiske udgravninger forud for anlæggelse af etape 2 og 3 af omfartsvej syd. Den 8/1-2022. Udlåner Jan Østergaard Andersen.

bubble