Ove Jensens Alle

Ove Jensens Alle set fra sømærket. I baggrunden ses bla. Hotel Danica. Den 7/3-1988. Udlåner kørelærer Martin Jensen.

bubble