Ove Jensens Alle

Højvande i åen. Foto den 2/3-2008. Udlåner Ingolf Rasmussen.

bubble