Overholm 1

Hatting by. Opført 1901. Om- Tilbygget 1976. Billede fra maj 1991. Foto udlånt af Horsens Kommune, Byplanafdelingen.

bubble