Overholm 1

Arkiv nr. B02.430-4. 2015. Overholm 1-3. Udlånt af Hatting Lokalarkiv.

bubble