Overholm 11

Arkiv nr. B20.430-9. 2015. Hus. Udlånt af Hatting Lokalarkiv.

bubble