Overholm 13

Arkiv nr. B20.430-11. 2015. Spejderborg. Udlånt af Hatting Lokalarkiv.

bubble