Overholm 2

Arkiv nr. B20.390-lb1. 1990. Bestyrelsen udenfor forsamlingshuset. Udlånt af Hatting Lokalarkiv.

bubble