Overholm 2

Arkiv nr. B20.430-1. 2015 - Arkiv nr. B20.430-3. 2015. Forsamlingshus. Udlånt af Hatting Lokalarkiv.

bubble