Overholm 32

Arkiv nr. B20.430-13. 2015. Hus. Udlånt af Hatting Lokalarkiv.

bubble