Overholm 33

Arkiv nr. B20.430-14. 2015. Hus. Udlånt af Hatting Lokalarkiv.

bubble