Overholm 34

Arkiv nr. B20.436-lb2. 2015. Gl. central. Udlånt af Hatting Lokalarkiv.

bubble