Overholm 35

Arkiv nr. B20.436-lb3. 2015. Parcelhus. Udlånt af Hatting Lokalarkiv.

bubble