Overholm 37

Arkiv nr. B20.436-lb5. 2015. Villa. Udlånt af Hatting Lokalarkiv.

bubble