Overholm 38

Hatting by. Opført 1900. Om- Tilbygget 1976. Billede fra maj 1991. Foto udlånt af Horsens Kommune, Byplanafdelingen.

bubble