Overholm 41

Arkiv nr. B20.430-16. 2015. Andelsboligforening. Udlånt af Hatting Lokalarkiv.

bubble