Overholm 44

Arkiv nr. B20.430-17. 2015. Gård. Udlånt af Hatting Lokalarkiv.

bubble