Overholm 48

Arkiv nr. B20.430-18. 2015. Gård. Udlånt af Hatting Lokalarkiv.

bubble