Overholm 9

Arkiv nr. B20.430-8. 2015. Hus. Udlånt af Hatting Lokalarkiv.

bubble