Overmarksvej

Det nye kvarter ved Bankager/Ørnstrupvej. Set fra Ørnstrupvej. Set mod øst. Den 19/4-2008. Udlåner Jan Østergaard Andersen

bubble