Purhøj

Dallerup sø, set fra Purhøj. November 1988. Udlåner kørelærer Martin Jensen.

bubble