Rådhusgade

Rådhusgade (tidligere Provstegyde) var en uligevægtig gade. Ligesom de øvrige sidegader til Søndergade var den beboet af håndværkere, men overfor deres velholdte, hyggelige huse lå den utilnærmelige retsbygning med sin tilgitrede arrestvinduer. Den smukke, respektindgydende bygning var rejst i 1900 efter tegning af arkitekt H. F. J. Estrup. De umage genboer levede med hinanden, indtil de små huse sammen med Vandborg i 1918 blev offer for den første store sanering i byen. På billedet ses for enden af gaden Horsens Trikotagefabriks udsalg. Datidens fabrikker solgte varerne fra egne butikker.  Postkort. Udlåner Jan Østergaard Andersen

bubble