Rådved Kærvej 10

Lundumhedevej 65. Rådved by. Opført 1855. Om- Tilbygget 1977. Billede fra maj 1991. Udlåner Horsens Kommune, Byplanafdelingen.

bubble