Rolighedsvej 13

Opført 1900. Om- Tilbygget 1965. Billede fra april 1991. Udlåner Horsens Kommune, Byplanafdelingen.

bubble