Ryesgade 5

Skolens 5C. Forrest fra venstre: Hans Jørgen Hansen, Mansø Isaksen, ??, John Rasmussen, Birthe Nutzhorn, Bodil, Simona, Karin, Margrethe Møller Rosensteen, Kirsten, Bente Honum, Kirsten. 2 række fra venstre: Axel Herløv, Holger, Jørn Rose, Alice, ??. 3. række fra venstre: Agnethe Skjødt, Per Kjær Madsen(med tværstribet trøje), Ingolf, Max Møller, Johnna. 4. række fra venstre: ??, Jørn Hansen, Holger, Elsebeth, Gerda Vølcker, ??. Bagerst: Lærer Herluf Jørgensen. Udlåner Axel Herløv.

bubble