Sankt Helene Vej

Ved forretningen. Besøg af nordmand. Udlånt af Mogens Vinther Poulsen.

bubble