Schüttesvej

Foran Bygholm omkring 1910. Hofjægermester August Theodor Schütte ejede Bygholm Slot og blev æresborger i Horsens i 1872. Bygholm Slot blev i 1918 købt af Horsens kommune og indrettet til hotel. Postkort Jan Østergaard Andersen

bubble