Schüttesvej

Bygholm Sø, set fra dæmningen mod nordvest. Den 20/10-1971. Udlåner Tove Lund Petersen.

bubble