Schüttesvej

Lyskryds ved Bygholm Parkvej. Marts 1974. Udlåner kørelærer Martin Jensen.

bubble