Schüttesvej

Luftfoto af dæmningen ved Bygholm. Udlåner Eigil Holm.

bubble