Skrænten 18

Set fra broen ved Priorsløkkevej. Den 10/1-2012. Udlåner Ingolf Rasmussen.

bubble