Slotsgade 21

Her opføres 58 ungdomsboliger. Den 2/11-2008. Udlåner Jan Østergaard Andersen

bubble