Slotsgade 21

Her opføres 58 ungdomsboliger. Den 24/1-2009. Udlåner Jan Østergaard Andersen

bubble