Slotsgade

Slotsgade omkring 1912, set mod vest. Svendehjemmet ses til venstre i billedet. Læg mærke til at der er fortov til højre i billedet. Postkort Jan Østergaard Andersen

bubble