Smedegade

Den nederste del af Smedegade set mod syd. Billedet viser tydeligt, at Smedegade var præget af mange småforretninger. Mastearrangementet der ses midt i billedet er fra den gamle telefonstation. Postkort Jan Østergaard Andersen

bubble