Sønderby

Thorvalds sommerhus i Sønderby. Optaget af Christian Nielsen. Udlåner Bett Damgaard.

bubble