Søndermølle 14

Søndermølle 14. Endelave by. Opført 1856. Om- Tilbygget 1973. Billede fra maj 1991. Foto udlånt af Horsens Kommune, Byplanafdelingen.

bubble