Søvind

Anton Mortensens gård. Lå hvor der i 2017 er ældreboliger ved Søvangen. Postkort. Udlåner Jan Østergaard Andersen

bubble