Stampemøllevej

Fra den officielle åbning af tilslutningsanlægget og forbindelsesvejen, tirsdag den 26. juni ml 11 og 13 på p-pladsen ml Rugballevej og Ny Hattingvej. Den 26/6-2018. Udlåner Ingolf Rasmussen.

bubble