Stenderup

Hedenstedvej 3, Stenderup. Malerforretning, Telefoncentral og spejderlokale til FDF. Dette hus har været samlingssted for flere beskæftigelser. Her er byens borgere ofte kommet og erindringer siger, at det var et åbent hjem. Jens Christian Nielsen bygger i 1912 et stort hus, og her driver han en større malerforretning. Huset danner også rammen om en stor familie med 5 børn, tjenestepiger, lærlinge og svende. Stenderup telefoncentral og samtalested har ligeledes til huse her. Centralen blev for det meste passet af fru Nielsen. Børnene passer også på skift den lille landcentral. En søn, Jens Møller, starter F.D.F. i Stenderup, og de får klublokaler i huset. Stenderup central havde ved sin lukning i 1957 52 abonnenter. Postkort. Udlåner Jan Østergaard Andersen

bubble