Stevedorevej 17

Opført 1852. Om- Tilbygget 1904. Gl. præstegård. Billede fra maj 1991. Udlåner Horsens Kommune, Byplanafdelingen.

bubble