Stouby

Rosenvold. Hovedbygningen er opført i 1585 af Karen Gyldenstjerne. Postkort. Udlåner Jan Østergaard Andersen

bubble